?پلدختر بعد ازسیل

✍️اول  و دوم مهر ماه سال ۹۸  همراه با سرکار خانم یگانه مدیر عامل انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان اجتماعی (احیا)  مشاهده میدانی  از پلدختر داشتیم و هدف این بود که چند روستا بازدید شده و یکی از آنها برای مشارکت در  تامین مالی طرح آبرسانی(آشامیدنی و کشاورزی) انتخاب شوند. در این بازید …