#قرارسبزوگرافیک ✅به امید وقتی که همه روزامون، روز #نه_به_پلاستیک باشه ?✋️ ?#پوسترمشترک تیم #قرارسبز و گروههای #محیط_زیستی و #گردشگری به کوشش #حسن_اجتماعی ، #امیدسجادیان و #مهنازدیواندری ?شما هم با ما همراه باشید??

لینک به این پست