اقتصاد سبزو پایداری توسعه

?یکی از نکات مهمی که در اقتصاد سبز به آن توجه می شود پایداری توسعه و توجه به چالش‌های محیط زیستی است که یکی از این چالش ها، وقوع سیل است. سیلاب یکی از مهمترین فاجعه طبیعی در جهان است که میانگین خسارات سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار را در جهان رقم زده است …