پایان دولت آقای دکترروحانی

هشت سال دولت آقای دکتر روحانی تمام شد و سکان مدیریت کشور در دستان دولت بعدی آقای رئیسی خواهد بود . دوره نفس گیری بود و با اتفاقات زیادی همراه بود از زلزله کرمانشاه گرفته تا سیل شمال و غرب و جنوب کشور تا خروج آمریکا از برجام و تحریم های شدید و بستن گلوگاه‌های …