دستور به زمین

توسعه پایدار بخش کشاورزی چگونه ممکن است؟ فعالیت‌های بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع از عوامل درون‌بخشی و برون‌بخشی گوناگونی تاثیرپذیری دارند و هر موضوع مرتبط با هر فعالیت مدیریت خاص خود را طلب می‌کند. به‌عنوان نمونه موضوع بازار در فعالیت‌های دام و طیور متفاوت از فعالیت‌های زراعی …

پارادوکس همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت؟

سال‌های سال از ما پرسیده شد که علم بهتر است یا ثروت و به ما قبولانده شد که علم بهتر از ثروت است. بعد از طی مدارج علمی فهمیدیم که بله علم بهتر از ثروت است، اما در چه جامعه ای؟ با نوعی نگاه تطبیقی و شاید بدبینانه بنظر می‌رسد در جامعه سنتی و حتی …

بهای غذا

آیا کشاورزی ایران ظرفیت تامین غذا برای ۷۰۰ میلیون نفر را دارد؟ مبانی اندیشه‌ای آمایش، به معنای بهره‌برداری مطلوب و پایدار از قابلیت‌ها و توانایی‌های محیط با کمترین میزان تخریب است و هدف عمده از آمایش سرزمین ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی فعالیت‌ها، تمرکززدایی و توزیع منابع و کسب‌وکارها در سرزمین و تحول در ساختار …

نهادسازی زمینه‌ساز مداخله

آیا بازگرداندن جهاد سازندگی می‌تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند؟ وقتی از افزایش مهاجرت روستا به شهر سخن می‌گوییم باید بدانیم که مهاجرت یک معلول است و حتماً رخ دادن آن منوط به عللی است؛ علت‌هایی که بخشی از آنها می‌تواند اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی باشد. باید دید که چطور می‌شود روستاییان به …

غائله خرید تضمینی گندم!

خرید تضمینی گندم هر سال به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود که در موعدی از سال، مصائب خاص و جدیدی را گریبانگیر سیاست‌گذار می‌کند. یک سال قیمت بالاست و در بندرگاه‌ها، لنج لنج گندم وارد می‌شود، یک سال قیمت به نسبت کشورهای همسایه پایین است و قاچاق می‌شود. امسال هم تا اینجای کار ابلاغ مصوبه قیمت …

تصمیم جدید دولت و برگشت به قبل

هنگامی که قانونی وضع می‌شود، قانون‌گذار برای دستیابی به اهداف مشخصی اقدام به انجام چنین کاری می‌نماید. مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. در واقع قانون وضع می‌شود تا همه شهروندان (ساکن در شهر و روستا) به این اطمینان برسند که در سایه رعایت قانون امنیت، رفاه و آسایش، …

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چرا آمد؛ چرا می رود؟

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و ارسال آن به مجلس یکی از اقدامات جدید دولت در خصوص تغییر ساختار نظام اجرایی کشور است . آنچه در این لایحه در خصوص بخش کشاورزی قابل تامل می باشد ، ماده یک آن است . طبق لایحه مزبور آمده است :” ماده ۱- به منظور توسعه بازرگانی …