?طلاق و ازدواج بانوان در مناطق روستایی کشور (کمتر از ۱۹ سال)

?یکی از مباحث مرتبط در بحث ازدواج وطلاق سن است. گاهی اوقات بحث می شود که هر چه سن ازدواج بیشتر شود، طلاق افزایش می یابد اما به نظر نمی رسد در هر مکان و هر زمان و هر گروه سنی این موضوع صادق باشد . بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ …