واکاوی رابطه معکوس رشد بخش کشاورزی با قیمت مواد غذایی

انتشار گزارش نرخ تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار ایران و مقایسه آن با آمارهای منتشر شده رشد اقتصادی، پرسشی را درباره قیمت مواد غذایی و رشد بخش کشاورزی ایجاد می‌کند که چرا با افزایش تولید، قیمت مواد غذایی کاهش نیافته است؟ در اقتصاد این موضوع مطرح است که با افزایش تولید و عرضه با فرض …

پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی

تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خط ‏مشی‌ها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین …

تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا

درس‌های جهانی و تجارب منطقه‌ای بحران انتشار کووید ۱۹ بررسی شد در گزارش سالجاری “امنیت غذایی و تغذیه در جهان” که کمتر از یک هفته از انتشار آن توسط فائو نمیگذرد، بار دیگر زنگ خطر جدی برای بشریت و رهبران جهانی به صدا در آمده است. این گزارش با اشاره به ده‌ها میلیون نفر که …

آیا بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟

بخش معدن شامل فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است. هرچند نفت و گاز در زمره معادن قرار دارند اما بر اساس استانداردهای بین‌المللی در کشورهای نفتی همانند کشور ما این گروه از معادن در بخش جداگانه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در …

رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور

ناچیز بودن این سهم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه بیان‌گر وجود موانع و مشکلاتی در راه گسترش بیمهء زندگی در کشور است که بررسی دلایل آن به مطالعهء جداگانه‌ای نیاز دارد. بر اساس اطلاعات جدول شمارهء ۳،میانگین نسبت حق بیمهء زندگی به تولید ناخالص‌ داخلی در بین کشورهای توسعه یافتهء …