نقش بسته‌بندی در حفاظت از محیط ‌‌زیست

بسته‌بندی یکی از ارکان مهم در کسب‌وکارهای جهان است و در ادبیات جهانی، از یک وسیله و ابزار ساده برای محافظت از محصول و افزایش ماندگاری آن، به یکی از عوامل مهم در فرایند تولید تا مصرف محصول و ایجاد و خلق ارزش و مزیت رقابتی تبدیل شده و از سوی دیگر، به عنوان یک …

توسعه کشاورزی حفاظتی در جهان

کشاورزی حفاظتی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. براساس دیدگاه و مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) منافع کشاورزی حفاظتی را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: ١) منافع اقتصادی: کشاورزی حفاظتی به بهبود بهره‌وری تولید منجر می‌شود. سه مزیت اقتصادی کشاورزی محافظتی عبارت است از: صرفه‌جویی در زمان و در نتیجه کاهش …

برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام …