کودکان قربانی بی تدبیری و ناکارآمدی مدیریت

هفته پیش رو ، هفته مبارزه برای نفس کشیدن بود . آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای مختلف که سلامتی مردم را به خطر انداخته و باعث فوت تعدادی از مردم عزیزکشورمون شده، مشکلی است که توجه ویژه حاکمیت را طلب می‌کند. جان یک انسان بسیار ارزشمند است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن …