حکمرانی بد : بی اعتمادی مردم و خنثی سازی سیاستهای حاکمیت

بارها و بارها این عبارت را شنیدیم که ” حکمرانی خوب ” لازمه توسعه پایدار جهان کنونی است، چرا که دولت و حاکمیت بدون حضور فعال جامعه مدنی و بخش سوم اقتصاد نخواهند توانست به اهداف توسعه دست پایدار دست یابد. بخش سوم اقتصاد (Sector third) در کنار بخش خصوصی یا بازار (بخش اول) و …