توسعه فرصت های شغلی

 داشتن درآمد پایدار حاصل از کار و فعالیت، سرآغاز داشتن یک برنامه هدفمند شخصی، خانوادگی و اجتماعی برای هر فرد است. اینکه در زندگی شخصی می خواهیم چه اقداماتی بکنیم، برای خانواده چه فعالیتهایی در نظر گرفتیم و در اجتماع چطوری و چگونه می خواهیم مسوولیت اجتماعی خودمان را ایفا کنیم و در توسعه پایدار …

ساختن زندگی و امید در ویرانی زلزله

کلمه “ازدست دادن ” برای خیلی اتفاقات به کار می رود . یکی می گوید من شغلم را از دست دادم ، یکی می گوید من پولم را از دست دادم ، یکی می گوید من خانه ام را از دست دادم ، یکی می گوید من ماشینم را از دست دادم و یکی می …

بذر بیکاری در زمین کشاورزان

بخش کشاورزی مجموعه فعالیت‌های زراعی، باغداری، دام و طیور، شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع را در خود جای داده است. در حساب‌های ملی ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به زراعت(زراعت و باغداری) است. بخش کشاورزی مجموعه فعالیت‌های زراعی، باغداری، دام و …