میزبان از رادیو ایران

فایل صوتی برنامه میزبان با موضوع:  بیمه کشاورزی میهمانان برنامه میزبان ?آقای مهندس تورج سعیدی ، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ?آقای دکتر رامین امینی ، کارشناس بخش کشاورزی ?آقای مهندس احمد حق پژوه پژوهشگر و فعال بخش کشاورزی ?خانم دکتر فاطمه پاسبان ، محقق بخش کشاورزی ?آقای دکتر محمدرضا یوسفی ، کارشناس کشاورزی …

فایل صوتی برنامه میزبان با موضوع: بیمه کشاورزی

قسمت دوم
ادامه دارد..

یکشنبه: ۹۷/۰۲/۰۹
مدت زمان: ۱۰ دقیقه
حجم: ۵/۳مگابایت

-->