بقایای گیاهی را نسوزانید

همان‌طور که پیشتر بیان شد، سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع اثرات مخربی مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای، از‌بین‌رفتن عناصر ریزمغذی خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، فرسایش خاک و به‌هم‌خوردن چرخه زندگی حشرات مفید و از‌بین‌رفتن میکروارگانیسم‌های زنده مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها، انواع کرم‌ها و کنه‌های مفید در خاک دارد که زیان‌های جبران‌ناپذیری را به‌همراه دارد. چرا کشاورزان اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی می‌کنند؟

آسیا مقام اول انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از بقایای گیاهی

مروری بر مطالب محققان در‌این‌خصوص نشان می‌دهد سوزاندن باقی‌مانده محصولات به از‌بین‌رفتن مواد غذایی به‌خصوص عناصر ریز‌مغذی، کاهش حاصلخیزی و افزایش درصد فرسایش خاک منجر می‌شود.