سازگاری برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهانی؟

سازگاری سیاست‌های دولت سیزدهم با برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به‌عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تأمین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و …