یکشنبه های بدون کیسه پلاستیکی

بیاییم در هنگام خرید از سبد خرید یا کیسه پارچه ای استفاده کنیم ☘☘☘ حفاظت از محیط زیست نشانه انسان توسعه یافته است .☘☘☘