آغاز مجازات متهم کوچک بحران بزرگ آب

چشم‌انداز تاریک بحران کم‌آبی در کشور مسئولان بخش کشاورزی را به این نتیجه رسانده که بهتر است تولید هندوانه در کشور را محدود کنند ولی با توجه به مازاد تولید هندوانه در کشور در سال جاری که علی‌رغم تاکید مسئولان اتفاق افتاده بود، کاهش کشت هندوانه چگونه میسر است؟ چندی پیش محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی …