انفجار در بازار جهانی مواد غذایی

توسعه کشاورزی ارگانیک، سلامت محیط ‌زیست و انسان را به همراه دارد. یکی از دغدغه‌های جهانی، تأمین سلامت انسان در کنار مصرف مواد غذایی است. در دهه گذشته، استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی، کود شیمیایی و سموم در تولید مواد غذایی به روش معمول موجب به‌راه‌افتادن موجی از نگرانی در سراسر جهان درباره افزایش بیماری‌ها …