«ایران درودی» مادر نقاشی معاصر

به تاریخ کشورمان ایران ، نگاه می کنیم چقدر بانوانی داریم و هستند که هر کدام چهره های ماندگار هستند.در این میان ستاره های درخشان آسمان ایران زمین همچون : «سیمین دانشور» مادر داستان‌نویسی ایران «کیمیا علیزاده» نخستین زن دارنده مدال المپیک «زهرا نعمتی» نخستین زن برنده مدال طلای پاراالمپیک «آلنوش طریان» مادر نجوم ایران …