ایرانم تسلیت

ای وطن ای مادرِ ما ؛ ای ایران..!!! جان زخمی تو ؛ در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت ؟!؟ چشمانِ ما ؛ به راه عافیت تو سفید شد . ای ما ؛ نثار عافیتِ تو… #محمود_دولت_آبادی ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ ایرانم تسلیت? ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ آیا باز هم خواهیم شنید توجه به تغییر اقلیم ، توجه به گازهای گلخانه …