سفیران اهدای عضو

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری به کمک نیروهای مردمی و دلسوز برای یاری رساندن به بیماران نیازمند به میدان آمده تا بلکه مرهمی بر دردها و زخم های بیماران نیازمند پیوند باشد، به امید آینده ای روشن که در آن هیچ زن ومردی در لیست انتظار عضو پیوندی جان خود را …