مدیریت انرژی با انرژی هوشمند

  به‌کارگیری انرژی در بخش کشاورزی یکی از منابع انتشار‌دهنده گازهای گلخانه‌ای است. به‌کارگیری ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری در بخش کشاورزی نیازمند استفاده از انرژی است. لاجرم به‌منظور جمع این دوقضیه، یعنی هم کاهش گازهای گلخانه‌ای حاصل از مصرف انرژی و هم تامین منابع انرژی برای سوخت بخش کشاورزی باید به جست‌وجوی راهکارهای جدیدی بود. …