رویداد زنان کارآفرین: چرا تغییرات اقلیمی تبدیل به چالش شد؟

به مناسبت هفته پژوهش کمیته پژوهش و کارگروه کشاورزی، انجمن زنان کارآفرین نشستی برگذار کرد. در این رویداد زنان کارآفرین که با موضوعیت تغییرات اقلیمی در تاریخ پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ در پلتفرم کلاب هاوس به صورت پخش زنده با مدعوین محترم خانم مهندس نگار صبا (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی محیط زیست) و خانم دکتر فاطمه …

چرا تغییرات اقلیمی تبدیل به چالش شد؟

انجمن زنان کارآفرین برگزار می کند سخنرانان : فاطمه پاسبان – شیرین پارسی – نگار صبا مجری : آنی خاچکیان زمان : پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ تا ۲۲   صفحه کلاب هاوس انجمن زنان کارآفرین