انتشار گازهای گلخانه ای وتغییرات اقلیمی

?ترکیب گازهای گلخانه‌ای شامل گاز اصلی دی‌اکسیدکربن (CO2)، متان (CH4) و دی‌اکسید نیتروژن (NO2) است که سبب وقوع پدیده گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. در این میان گاز دی‌اکسیدکربن یکی از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای است که بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح زمین منتشر می‌شود. آمار و ارقام نشان می دهد که بیشترین انتشار گازهای گلخانه …

انتشار گازهای گلخانه ای

دوباره شد هوا دودی و بدرنگ پر از دود سیاه و زشتی و ننگ نمی گیرد کسی تقصیر ، گردن به ناپاکی شهر و کوی و برزن #زهرا_فراهانی ?سوال : هنوز هم اعتقاد داریم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مانع توسعه پایدار کشورمان می شود ؟ الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توطئه دشمن …