غذای بومی، غذای جهانی

چگونه می­توان امنیت غذایی را تقویت کرد ؟ “امنیت غذایی” تنها یک واژه  و مفهوم نیست، بلکه زندگی انسانی، حیات جانوری، گیاهی و محیط زیست را  تحت تاثیر قرار می­دهد. دسترسی به غذای کافی و سالم، گرسنگی را کاهش می دهد و سلامتی را برای انسان به ارمغان می­آورد، یعنی امید به اینکه حدود ۸۲۱ …