تغییرات کابینه و التهابات اقتصادی

آیا با تغییرات در کابینه دولت، التهابات اقتصادی فروکش می‌کند؟ وضعیت اقتصادی کشور و نوسانان متغیرهای اقتصادی همانند نرخ ارز، طلا، مسکن، کالای اساسی سبد خانوار و در کنار آن اختلاس، رانت و فساد حاکم بر اقتصاد کشور در کنار بحران‌های مدیریتی مختلفی همچون کم‌آبی و خشکسالی، برق که تنگناهای شدید را بر اکثر خانوارها …