واکاوی مشکلات زراعت در راستای تقویت جایگاه آن در اقتصاد ملی

بخش زراعت در بخش کشاورزی نقش مهمی‌ در اقتصاد ملی ایفا می‌کند که می‌توان به تأمین امنیت غذایی،  ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال و درآمد ارزی و تأمین نهاده صنعت اشاره کرد. این بخش برای اینکه بتواند در توسعه پایدار کشاورزی و تحقق اهداف ایجاد شغل و تولید اقتصاد کشور، ایفای نقش کند، در وهله اول …

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و استانی

تبیین نقش و جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد، از طریق نمایش مهم‌ترین شاخص‌های کلان، این امکان را برای مدیران کشور در سطوح مختلف و به ویژه مدیران بخش کشاورزی فراهم می‌آورد تا با بهره‌برداری از این داده‌ها، در ترسیم اهداف، سیاست‌ها و چگونگی تعامل با سایر بخش‌های اقتصادی فرآیندی منطقی و در فضایی کارشناسی و …