اقتصاد سبزو پایداری توسعه

?یکی از نکات مهمی که در اقتصاد سبز به آن توجه می شود پایداری توسعه و توجه به چالش‌های محیط زیستی است که یکی از این چالش ها، وقوع سیل است. سیلاب یکی از مهمترین فاجعه طبیعی در جهان است که میانگین خسارات سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار را در جهان رقم زده است …

منافع پیاده‌سازی اقتصاد سبز در حوادث طبیعی

براساس تعریف برنامه محیط‌ زیست سازمان ‌ملل‌متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارتی دیگر اقتصاد سبز اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش ‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید، در‌حالی‌که در …

توسعه روستایی پایدار و اقتصاد سبز

گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی می‌پندارند؛ در چارچوب این مفهوم توسعه روستایی یک مفهوم جامع و چندبعدی است که هم دربرگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن است و هم زیربناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و هم توسعه انسانی را دربر می‌گیرد. توسعه روستایی در این معنا بازخوردی از …

اهداف توسعه پایدار کشاورزی در راستای اقتصاد سبز

اقتصاد سبز، اقتصادی است که بر پایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی‌(سازگار با بوم) بنا نهاده شده است. در میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی برای دستیابی به اقتصاد سبز سهم ‌بالایی دارد. توسعه پایدار بخش کشاورزی مفهومی‌ است در راستای اقتصاد سبز و دستیابی به اهداف آن. کشاورزی پایدار، سیستمی‌ است که …

اقتصاد سبز در بخش کشاورزی و تأمین مالی آن

اقتصاد سبز(Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. به عبارتی دیگر، اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید؛ درحالی‌که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌‌محیطی در کمترین …

اقتصاد سبز در بخش کشاورزی و تأمین مالی آن

اقتصاد سبز(Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. به عبارتی دیگر، اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید؛ درحالی‌که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌‌محیطی در کمترین …

آب در مسیر رویکرد اقتصاد سبز

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر، حدود ۳۰۰ لیتر است. از سوی دیگر، آب در تولید محصولات گیاهی و جانوری نقش مهمی دارد. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می‌توان و چه گیاهی را نمی‌توان کاشت …

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اقتصاد سبز

نهادینه‌کردن اقتصاد سبز در جهان در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مستلزم تلاش و همکاری تنگاتنگ دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم است. توجه به شاخص‌های رفاه بشری، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، افزایش کیفیت زندگی، توسعه اجتماعی، دسترسی عادلانه و پرداختن به نیازهای زنان و جوانان، رشد درآمد و اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی، کاهش …

کشاورزی خانوادگی راهی به سوی اقتصاد سبز

کشاورزان خرده‌پا در جهان برای افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش درآمد و سود خود راهکارهای مختلفی را تجربه کرده‌اند. یکی از این راهکارها، کشاورزی خانوادگی است. اکثر کشاورزان در کشورهای در حال توسعه در مزارع خانوادگی کوچک‌مقیاس به صورت جمعی و خانوادگی کار می‌کنند که آنان بیش از سایر کشاورزان آسیب‌پذیر‌تر بوده و در …

توجه به کشاورزان خرده‌پا گامی در جهت اقتصاد سبز

یکی از اهداف اقتصاد سبز، ضمن پایداری و حفاظت از محیط‌زیست و منابع، تأمین غذای مردم است. در گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «آب، کشاورزی و اقتصاد سبز» سال ٢٠١١ آمده یک‌ششم جمعیت جهان گرسنه هستند. حدود ٩٢۵‌ میلیون نفر در جهان به دلیل عدم توانایی خرید موادغذایی با گرسنگی دست و پنجه نرم …