فداکردن کیفیت برای افزایش کمیت

کشاورزی ارگانیک یکی از شیوه‌های تولید محصولات کشاورزی است که توسعه پایدار را به همراه داشته و بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأثیرگذار است. کشت ارگانیک مزایای اقتصادی، محیط‌زیستی و سلامتی انسان را به دنبال دارد و در امنیت غذایی نقش مهمی ایفا می‌کند. کشت ارگانیک یک اقدام و فعالیت داوطلبانه است که دولت‌های کشورهای …