۷ نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها

اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و افزایش قیمت در دوره‌های زمانی مختلف اتفاق افتاده است. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال ۱۳۵۷ به سال۱۳۵۹ برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به ۳ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزین به ۵تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال ۱۳۷۴قیمت بنزین …

بنزین گران شد و کام مردم تلخ

اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و …