حمایت ازکالای تولیدداخلی : پیش شرط های افزایش تقاضای داخلی

  ?در شماره های پیشین در خصوص تقاضا و نقش آن در امکان پذیری تحقق شعار سال ۹۷ #حمایت_از_کالای_تولید_داخلی بحث شدو این که تقاضای داخلی برای افزایش و تحریک آن با توجه به شرایط و مشکلات مرتبط با آن نیازمند آسیب شناسی و استخراج و اولویت بندی دلایل پایین بودن تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی …