اعتراض به تبعیض دریافتی‌ها در حوزه دانش و فناوری کشور

گروهی نجیب و صاحب سبک هستند. معمولا بر اساس جایگاه اجتماعی شان عمل می‌کنند و کمتر صدای اعتراض صنفی و خیابانی از آن‌ها شنیده می‌شود. اما این سکوت به معنای رضایت شان نیست. اتفاقا بشدت از تبعیض‌های صورت گرفته در عدم اجرای “قانون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی …