اعتبارات خرد(Microfinance )

اعتبارات خرد به  عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبرو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست ، بعنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است .هرچند ارائه اعتبارات به کشاورزان کوچک از اواسط سده نوزدهم میلادی با ایجاد شرکت …