ارزیابی مطلق یا نسبی؟

نگاه به گذشته و مروری بر سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور و عملکرد آن در بخش توسعه پایدار کشاورزی و روستایی می‌تواند پاسخ مناسبی را برای این پرسش پیدا کند که در حال حاضر چه باید کرد و برای آینده چه باید اندیشید؟ چهل سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که کشورمان با افت و خیزهای …