✍️”آمادگی ” برای مقابله با خطرات پیش رو

?هفته‌ای که گذشت، هفته منابع طبیعی در ایران بود که از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه می باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعی، روز درختکاری نامگذاری شده است. برای اهمیت درخت آمده است که : ارزش خدمات یک درخت در ۵۰ سال عمر برابر است با: – کمک به چرخه تولید آب (۳۷۰۰۰$) – کنترل …