نقش ارزانی در بحران کم‌آبی

آب، مایه حیات است و از همین رو، یک روز در جهان به نام روز آب در نظر گرفته شده است. روز جهانی آب یک رویداد بین‌المللی است که در ۲۲ مارس هر سال برگزار می‌شود و بر مسایلی همچون توجه به اهمیت دسترسی جهانی به امکانات آب پاک، بهسازی و بهداشت آب و حمایت …