اختیار یا اجبار؟

دولت‌ها در تمامی کشورهای جهان وظایف و نقش‌های مختلفی را بر حسب قانون ایفا می‌کنند که پیامد و نتایج آن رفاه و امنیت(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) بیشتر برای تمامی اقشار جامعه است. فاطمه پاسبان / کارشناس اقتصاد کشاورزی دولت‌ها در تمامی کشورهای جهان وظایف و نقش‌های مختلفی را بر حسب قانون ایفا می‌کنند که پیامد و …