ترسیم آینده بازار داخلی ذرت/تاثیر کمبود ذرت آفریقای جنوبی بر ایران

کمبود و افزایش قیمت ذرت آفریقای جنوبی بر قیمت این محصول در ایران تاثیر نمی‌گذارد. ذرت جزو غلاتی است که عمدتاً به‌منظور تولید دانه، زراعت مى‌شود و در سطح جهانى نیز یک محصول غله‌اى مهم در تغذیه انسان به‌شمار مى‌رود. تهیه غذاهاى صبحانه‌ای، کنسرو شده و یخ‌زده (به‌ویژه ذرت شیرین)، مایعات قندی، روغن، مایونز، مارگارین …