آموزش خیاطی در کارگاه روستای پاطاق

??سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .معرفی ۸ بانوی داوطلب روستای بازگیر برای آموزش خیاطی در کارگاه روستای پاطاق ???