تحمیل هزینه‌های کلان اقتصادی با آلودگی هوا

انتشار گازهای گلخانه‌ای به وسیله انسان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات، هزینه‌های سنگینی بر سلامت محیط‌زیست و انسان وارد کرده است. هزینه‌های متفاوتی که می‌توان پیامد آن را در توجه مجامع بین‌المللی و جهانی به این مسئله دانست که جدیدترین آن کنفرانس پاریس است که سران و نمایندگان ١٩۶ دولت …