قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱، منطقی است؟/ نگرانی از کاهش کاشت و فروش گندم

کمیسیون تلفیق مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد، در حالی که نرخ پیشنهادی دولت، دو هزار تومان کمتر بود. یک کارشناس بخش کشاورزی که معتقد است نرخ مصوب کمیسیون تلفیق، پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست، در مورد کمبود گندم و تهدید امنیت غذایی در سال آینده …

تاثیرات کووید ۱۹ بر بخش کشاورزی با تاکید بر زنجیره ارزش برنج در مقیاس بین المللی

شیوع کووید ۱۹ و گسترش سریع آن، بسیاری از دولتها و تولیدکنندگان کشاورزی را غافلگیر کرد و باعث واکنش های فوری سیاستی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی شد. انتظار می رود بسیاری از اقدامات اولیه برای مهار کووید ۱۹ تاثیر منفی بر بخش کشاورزی داشته باشد. اما شواهد حاکی از انعطاف پذیری بالای بخش کشاورزی …

رویای تغذیه سالم

آیا کشاورزی ایران مسموم شده است؟ در بحث امنیت غذایی، داشتن رژیم غذایی سالم پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است. رژیم غذایی سالم غذایی است که باعث رشد و نمو می‌شود و از سوءتغذیه جلوگیری می‌کند. در حوزه سیاست جهانی تغذیه، اصطلاح «سوءتغذیه» دیگر تنها به سوءتغذیه، مانند کاهش وزن، کوتاهی رشد، کمبود وزن یا …

بانوان روستایی و نجات آب

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: بانوان روستایی و نجات آب  

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

چگونگی تدوین طرح کسب و کار برای بانوان روستایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: چگونگی تدوین طرح کسب و کار برای بانوان روستایی

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی۲

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی۲

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی۱

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی۱

منافع و تهدیدهای سنددار کردن اراضی کشاورزی چیست؟

مساله سنددار شدن زمین و مالکیت، موضوع جدیدی نبوده و سابقه تاریخی دارد که برای این منظور بخشنامه‌ها، ایجاد اداره و تصویب قانون را به همراه داشته است. با این حال هنوز بر اساس آمار ارائه‌شده توسط وزیر جهاد کشاورزی، میزان صدور سند برای اراضی کشاورزی چهار درصد بوده و با روند فعلی حداقل ۳۵ …