صدای تشنگی روستا را بشنویم!

کلمه ” روستا” ذهن و خیال انسان را به سرزمینی سبز با درختان بسیار و انواع حیوانات و جوی‌هایی که  آب را پرخروش می‌کشاند تا به مزرعه برساند،  مزرعه‌ای سرسبز که شاخه­های درختان  در وزش باد  رقصانند و گل‌های آفتابگردان ایستاده رو به  نور خورشید، پرندگان نغمه‌خوان و زنبورهای کوچکی که شادمانه ازگلی بر روی …

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی»

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به رغم نقض صریح در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری و دست‌درازی به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور بررسی از جهت تعارض با شرع و عقل و قانون اساسی کشور …

روستا و جایگاه و سهم آن در توسعه پایدار

روستا بعنوان بخش مهمی از نظام اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور محسوب می شود چرا که عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی، منابع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی بعنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد که در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. نقش و اهمیت فرآورده ها و تولیدات روستایی در رفع نیازهای رو …