?مخاطرات طبیعی و زیان و خسارت آن به بخش کشاورزی

?مخاطرات طبیعی به بخش کشاورزی زیان و خسارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد می نماید . یکی از راه هایی که بلایای طبیعی مستقیم بر این بخش تاثیر می گذارد، کاهش تولید می باشد. این امر منجر به زیان مستقیم اقتصادی برای کشاورزان و کل زنجیره ارزش شده و بر رشد کشاورزی و …

تغییرات اقلیم و بخش کشاورزی

?تغییرات آب و هوایی که از طریق بلایایی طبیعی خودش را نمایان ساخته بر حسب شدت، میزان و حوزه نفوذ ،فعالیتهای بخش کشاورزی را متاثر نموده است. اطلاعات گزارش فائو نشان می دهد که خشکسالی بیشترین درصد خسارت و زیان (۸۳ درصد) را به بخش کشاورزی طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ وارد نموده که بعد …

معلم نقاش توسعه

هر چه می دانست آموخت مرا غیر یک اصل که نا گفته نهاد قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد #ایرج_میرزا #معلم_نقاش_توسعه?  

-->

قهرمانان ملی

?شادباش به تمامی قهرمانان ملی که در صحنه تولید حضور و مشارکت فعال دارند. عاملان توسعه کشور که لازمست سهمشان از توسعه داده شود ، رفاه و آسایش حق مسلم آنان است . به امید نشاط و شادی برای همه پیام آوران توسعه . قدردان زحمات شما هستیم☘#کار_و_تلاش_عامل_توسعه??