تصمیمی بدون تضمین؛ چرا انتزاع وزارت صمت خطاست؟

از نظر ادبیات موضوع و تئوری، بارها در مطالب مختلف کارشناسان و متخصصان اقتصادی، لزوم توجه به طرف تقاضا در برنامه‌ریزی تولید در قالب مفهوم «زنجیره ارزش» را بیان کردند و «تولید بازار محور» را راه حل تخصیص بهینه منابع و خلق ثروت و ارزش برشمردند. به عبارتی تولیدکننده‌ای موفق است که توانایی عرضه‌ محصول …

سیل، سرمازدگی و هجوم ملخ:آیا امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد؟

یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، دستیابی به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در سال‌های اخیر امنیت تغذیه‌ای به ‌عنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده است و منظور آن است که افزایش …

تغییر الگوهای زیست روستایی

سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و توفانی شدن می‌باشد. سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت‌های حاشیه رودخانه می‌باشد و در مواردی نیز سیل می‌تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه یا دریا باشد. سیل …

? سفر به پلدختر

?بخش اول : خسارت و زیان ناشی از سیل ✍روز شنبه به تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ از اندیمشک به سمت پلدختر با دوستان همراهم آمدیم تا روستای چم مهر، آثار و بقایا سیل با ویرانی جاده و خسارتهایی که سیل به زیرساختهای حمل و نقل، مسکن، واحدهای تولیدی و کشاورزی که وارد کرده بود …

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .