راه گشایی با الگوی آمایش سرزمین

برخی از افراد از فرصت های توسعه ای کشاورزی می گویند و باید برای دادن پاسخ علمی به این فرصتها به برخی سوالات پاسخ داد.فرصت های اشتغال زایی در حوزه کشاورزی چگونه است؟چه معیارهایی برای انتخاب فعالیت وجوددارد و مکانیزم و مدیریت کنترل، نظارت وارزیابی چیست؟ اینها پرسش هایی است که باید کارشناس حوزه کشاورزی …

شکست مداخله در تامین میوه شب عید

موضوع بازار با دو مقوله عرضه و تقاضا پیوند خورده است. در بازار، گروهی از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با هم حضور دارند و جایی که عرضه و تقاضا با هم برابر شوند (یعنی به توافق برسند) قیمت در بازار تعیین می‌شود. عرضه‌کنندگان برای رسیدن به بازار، فعالیت‌های بازاریابی را شکل می‌دهند. بازاریابی به معنی به …

بوم گردی ( اکوتوریسم ) و اصول آن

بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم (TIES : The International Ecotourism Society) در سال ۲۰۱۵ بوم گردی یا اکوتوریسم ” سفری است مسئولانه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر به طوری …

منافع پیاده‌سازی اقتصاد سبز در حوادث طبیعی

براساس تعریف برنامه محیط‌ زیست سازمان ‌ملل‌متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارتی دیگر اقتصاد سبز اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش ‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید، در‌حالی‌که در …

تعامل سازنده با مردم و جامعه مدنی

شرایط و رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی شدن «مساله آب» است؛ رویدادهایی همچون خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش ذخایر منابع آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی که همه آنها هشدار و زنگ خطری شده که دست‌اندرکاران حاکمیتی و سیاستگذاران را به تکاپو انداخته تا راهکاری برای حل «مساله آب» ارائه …

رای گیری برای انتخاب اعضای صندوق توسعه روستایی

سوم اسفند ماه ۱۳۹۶  حاضر شدیم تا خود مردم اعضای صندوق توسعه روستایی خود را انتخاب کنند . مشارکت از پایین به بالا برای توسعه پایدار ضروری است . روستای مجید قلعه پرور و شمارش آرا

رای گیری برای انتخاب اعضای صندوق توسعه روستایی

سوم اسفند ماه ۱۳۹۶  حاضر شدیم تا خود مردم اعضای صندوق توسعه روستایی خود را انتخاب کنند . مشارکت از پایین به بالا برای توسعه پایدار ضروری است . روستای بازگیر و شمارش آرا

گزارش سفر به شهرستان سرپل ذهاب : انتخاب اعضای صندوق توسعه روستا و جلسه با نمایندگان ادارات

✳در تاریخ اول اسفند ماه  ۹۶ به منظور ادامه کار “طرح اشتغالزایی و درآمد زایی” به شهرستان سر پل ذهاب رفتیم .گروه ما شامل خانم دکتر مافی ، خانم مهندس نظری و خواهرشان خانم کابل نظری  به عنوان نیروهای داوطلب محلی  و اینجانب بود . دو روستا برای ایجاد صندوق توسعه روستا انتخاب شدند. روستاهای …

شادمان برای مهربانی

دوم اسفند ماه به روستای حواس احمدی رفتیم یک خیر مهربان با توجه به بارندگی تعدادی بارگیر را به مردم روستا هدیه داد . همان موقع ما هم آنجا حضور داشتیم . لبخند و شادی بر روی لبان این کودک به دلیل مهربانی این خیر مهربان نشسته شد . مهربانی لازمه توسعه است .