توسعه پایدار برای توسعه روستایی

گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی می پندارند، در چارچوب این مفهوم توسعه روستایی یک مفهوم جامع و چند بعدی است که هم در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن است و هم زیربناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و هم توسعه انسانی را در بر می گیرد.توسعه روستایی در …

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بخش کشاورزی

تجربه کشور قزاقستان نشان می‌دهد توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده است. به‌طوری‌که درباره قوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شده و همه …

تاوان ناکارآمدی مدیریت ریسک

فعالیت‌های بخش کشاورزی همراه با مخاطرات گوناگونی است. در این بخش انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و فردی وجود دارد که آسیب‌پذیری تولید را برای تولیدکنندگان فراهم ساخته و درآمد آنان را دچار نوسان می‌کند. بروز مخاطرات، همراه با کاهش تولید بوده که توجه به مخاطرات را از دو رویکرد تقویت می‌کند. فعالیت‌های بخش …

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه زنجیره عرضه کشاورزی

تجربه کشور قزاقستان نشان داد به منظور ساماندهی و توسعه زنجیره عرضه محصولات کشاورزی (Supply Chain)، می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی با مدیریت بهینه آن بهره برد. برای این منظور در قزاقستان پنج گام برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی برداشته شده است. گام اول انتخاب و امکان‌سنجی کسب‌وکارهایی در زنجیره عرضه به …

چرا انتقال آب فعلاً بهترین گزینه نیست؟

رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی‌تر شدن شرایط موجود همچون خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش ذخایر آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی و به خطر افتادن حیات جانوری، گیاهی و انسانی است. فاطمه پاسبان / کارشناس اقتصادی رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی‌تر شدن شرایط موجود همچون خشک …

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه زنجیره عرضه کشاورزی

ساماندهی و توسعه زنجیره عرضه محصولات کشاورزی (Supply Chain) یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدامات برای حصول به توسعه پایدار و اقتصاد سبز است. اندیشمندان توسعه پایدار تأکید بر توسعه زنجیره عرضه داشته و از‌این‌رو در تمامی کشورهای جهان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از ابزارهای مختلف سیاستی برای ایجاد بستر مناسب برای گفتمان سازنده میان بازیگران …

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بخش کشاورزی

سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند؛ زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورد و با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی است. به دلیل اهمیت …