نقش زنان روستایی در فراوری محصولات کشاورزی

میشل باچلت، معاون دبیر کل و مدیر اجرائی زنان سازمان ملل، می‌گوید: «هنگامی که زنان توانمند شده و حقوق دسترسی به زمین، رهبری، فرصت‌ها و انجام انتخاب‌های خود را داشته باشند، رشد اقتصادی و امنیت غذایی افزایش یافته و چشم‌انداز برای نسل فعلی و آینده بهبود می‌یابد». زنان ستون فقرات توسعه اقتصاد روستایی و ملی …

نقش بسته‌بندی در حفاظت از محیط ‌‌زیست

بسته‌بندی یکی از ارکان مهم در کسب‌وکارهای جهان است و در ادبیات جهانی، از یک وسیله و ابزار ساده برای محافظت از محصول و افزایش ماندگاری آن، به یکی از عوامل مهم در فرایند تولید تا مصرف محصول و ایجاد و خلق ارزش و مزیت رقابتی تبدیل شده و از سوی دیگر، به عنوان یک …

نقش بسته‌بندی در کاهش ضایعات زنجیره عرضه محصولات کشاورزی

آمار و ارقام جهانی نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر نسبتی از جمعیت جهان که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، کاهش یافته است و به‌طور میانگین در حدود ۵٠ درصد از جمعیت جهان درحال‌حاضر در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود این نسبت به ٧٠ درصد تا سال ٢٠۵٠ برسد (سازمان ملل ٢٠٠٨). به عبارتی بیشتر …