انتقاد تند از سیاست اخیر کشاورزی دولت/کشت فراسرزمینی بدون توجه به حل مشکلات داخلی، فاجعه است

کشت فراسرزمینی و اختصاص وام و سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور اگر بدون توجه به حل مشکلات بخش کشاورزی داخل کشور باشد، یک فاجعه است. به گزارش اقتصادنیوز، زراعت استیجاری سیاست جدید دولت در حوزه کشاورزی است که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی بر …

طرح‌های کاغذی

بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء‌مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء‌مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات …

زنجیره عرضه کشاورزی ارگانیک

بازار محصولات کشاورزی به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص نسبت به محصولات صنعتی، دارای نوسانات شدیدی است. فصلی‌بودن، فسادپذیری، وابستگی به شرایط آب‌وهوایی و همچنین منطقه‌ای‌بودن تولید ازجمله این خصوصیات است. درحال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی درآمدی کشاورزان، نحوه عرضه محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین‌بودن سهم دریافتی آنها از قیمتی است …

کشاورزی ارگانیک و زنان کشاورز

نگاهی به روند توسعه بشری در چند قرن اخیر نشان می‌دهد توسـعه به‌ویژه توسعه پایدار بدون درنظرگرفتن نقش زنان ممکن نیست. مطالعات انجام‌شده در تعداد زیادی از جوامع بیانگر این نکته است که زنـان عامـل مهمـی در رشـد و توسـعه هسـتند. توانایی آنها در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در خانواده موضوعی انکارناپذیر اسـت. زنان به‌عنوان مدیران …

چرا برخی روستاییان تمایل به بیمه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ندارند؟

اقتصاددانان نهادگرا همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مسیر اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات نهادی می‌گذرد. منظور از اصلاحات نهادی ایجاد نهادهای لازم، اصلاح نهادهای موجود و اصلاح‌پذیر و حذف نهادهای ناکارآمد اصلاح‌ناپذیر است، به‌طوری‌که نهادهای اصلاح شده بتوانند به مثابه بستری مناسب کارکرد روابط اقتصادی را تسهیل کنند. از نگاه دیگر هر بازاری …