فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۴

پایان نامه خانم بهناز طغیانی ، بررسی ارتباط بین بهره وری سرمایه و بازده سهام در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ ، دانشگاه پیام نور: استان البرز ، ۱۳۹۴ ،استاد راهنما پایان نامه خانم رباب خلفی ،بررسی اثر شوک های ارزی برصادرات غیرنفتی درایران ، دانشگاه …

توسعه کشاورزی حفاظتی در جهان

کشاورزی حفاظتی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. براساس دیدگاه و مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) منافع کشاورزی حفاظتی را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: ١) منافع اقتصادی: کشاورزی حفاظتی به بهبود بهره‌وری تولید منجر می‌شود. سه مزیت اقتصادی کشاورزی محافظتی عبارت است از: صرفه‌جویی در زمان و در نتیجه کاهش …