آیا تولید گندم به اندازه خودرو مهم نیست؟

نان و آب. این دو واژه همواره در کنار هم حیات و بقای زندگی انسان‌ها را به تصویر کشانده است. در دهه‌های گذشته شاید هیچگاه دولت‌ها و سیاستگذاران به اندازه امروز برای فراهم‌سازی آب و نان برای حیات یک ملت با چالش روبه‌رو نبوده‌اند. از سویی بحران آب و کمبود آن و از سوی دیگر …

سرنخ گمشده

نان و آب. این دو واژه همواره در کنار هم حیات و بقای زندگی انسان‌ها را به تصویر کشیده است. نان و آب. این دو واژه همواره در کنار هم حیات و بقای زندگی انسان‌ها را به تصویر کشیده است. در دهه‌های گذشته شاید هیچ‌گاه دولت‌ها و سیاستگذاران به اندازه امروز برای فراهم‌سازی آب و …

بیشترین زمین‌های کشت ارگانیک در جزایر فالکلند

کشاورزی ارگانیک یکی از راهکارهایی حفاظت از زمین و انسان است که در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مؤثر است. در کنار مسائل مطلوب زیست‌محیطی کشاورزی ارگانیک، این روش تولیدی مزایا و منافع بسیاری از نظر اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و به همین دلایل، گسترش و ترویج کشاورزی ارگانیک در کشورهای جهان شدت یافته …

تولید محصولات ارگانیک راهکاری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

بخش کشاورزی به دلایل گوناگون مانند استفاده از سم و کود شیمیایی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای تأثیر دارد. حدود ۳۵ درصد از گازهای گلخانه‌ای که سالانه به جو زمین وارد می‌شوند، به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی است. در حال حاضر رویکرد جهانی برای حفاظت از زمین و محیط‌زیست و سلامتی مردم …

تحلیل تدریجی کانون‌های تولید

مهاجرت عبارت از جابه‌جایی انسان از یک سرزمین به سرزمین دیگر است؛ به بیان دیگر مهاجرت ترک سرزمین، خویشاوندان و دوستان و اقامت در محلی دیگر است و مهاجر کسی است که از جایی به جای دیگر برود یا از سرزمینی به سرزمین دیگر هجرت کند. مهاجرت عبارت از جابه‌جایی انسان از یک سرزمین به …