پایین بودن سرانه تولید واقعی هر ایرانی/ مثبت شدن رشد تولید ناخالص داخلی

این گزارش نشان می‌دهد که بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ از ۱۹۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۲۰۳ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و گویای نرخ رشد (درصد تغییرات) سه درصدی نسبت به …

مالیات سبز راهکاری برای حفظ محیط زیست

مالیات سبز یک ابزار سیاستی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. اگر نگاهی به سیر تاریخی به‌کارگیری مفاهیم جهانی، روش‌ها و سیاست‌های مختلف که برای پایداری توسعه توصیه و اتخاذ شده در ایران داشته باشیم، همواره با وقفه زمانی به این موضوعات در ایران پرداخته شده است. در حقیقت در زمان خودش که لازم …

صید بی‌رحمانه الماس سیاه

توسعه روزافزون صنایع و احداثکارخانه‌های بسیار در حاشیه رودخانه‌ها، استفاده از آب شیرین جهت مصارف صنعتی، ورود هزاران تن فلزات سنگین، سموم کشاورزی و همچنین آلودگی‌های نفتی به اکوسیستم دریای خزر، خطر جدی را برای بقای آبزیان این دریا فراهم کرده است. فاطمه پاسبان، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی درباره ارزشی که خاویار ایرانی در اقتصاد …

مالیات سبز از اقتصاد سبز

دولت برای دستیابی به اهداف خود و برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه، نیازمند منابع مالی است که از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی، بهترین منبع تأمین هزینه‌های دولت مالیات است، زیرا علاوه بر آنکه اتکای دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل‌های آینده نیز است، کم می‌کند، مشارکت ملی …

چرا کشاورزان منابع طبیعی را می‌کُشند؟

آتش زدن زمین، استفاده نامناسب از آب، از بین بردن خاک حاصل‌خیز و تبدیل آن به مرتع، از اقداماتی است که کشاورزان ایرانی در سال‌های اخیر انجام داده‌اند. ولی چرا چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ به گزارش اقتصادنیوز، کشاورزان را نگهبانان زمین می‌دانند. زمینی که مردم جهان از آن تغذیه می‌کنند و حیاتشان در گرو حیات زمین …

توسعه صنعت اسب کاسپین تبیین راهبردهای اساسی دولت

 امروزه صنعت اسب یکی از صنایع درآمدزا با گردش مالی بالا در جهان ، بشمار می آید، افراد بسیاری به نگهداری و پرورش اسب علاقه داشته و با سرمایه گذاری در آن ، شکل اقتصادی بهاین صنعت بخشیده و از سوی دیگر، دولت ها همیشه در حال گسترش فعالیت های مرتبط با اسب از دو …